Služby

Každý klient je originál.
To sa týka nielen oblasti podnikania, jeho rozsahu či náročnosti, ale najmä množstva
účtovných podkladov. To všetko ovplyvňuje ceny za naše služby. Preto pri tvorbe
cien postupujeme individuálne, od klienta ku klientovi.
Nerobili by sme svoju prácu dobre, keby sme sa nevedeli prispôsobiť aj špecifickým
podmienkam vášho podnikania. Veľmi radi sa s vami stretneme a dohodneme
spolu ceny tak, aby v žiadnom prípade nenarušili váš firemný rozpočet.