Kontakt
Pobočka v Bratislave
Za Stanicou 10
Bratislava
Ing. Andrej Makara
konateľ

T: 02 4437 3721
F: 02 4437 3710
M: 0911 424 142

info@acsem.sk
Pobočka v Novom meste nad Váhom
Lesnícka 7
Nové Mesto nad Váhom
Ing. Marian Makara
konateľ

T: 032 7795 310
F: 032 7795 308
M: 0911 424 340

acsem@acsem.sk